Rate this post

Điện toán sương mù mở rộng khái niệm điện toán đám mây lên một tầm cao mới, biến nó trở thành một điều lý tưởng cho Internet vạn vật (IoT) và các ứng dụng khác yêu cầu tương tác trong thời gian thực.

Điện toán sương mù mở rộng khái niệm điện toán đám mây và mạng biên (Edge Network), làm cho nó trở thành nền tảng xử lý lý tưởng cho IoT và các ứng dụng khác yêu cầu tương tác trong thời gian thực.

Điện toán sương mù là khái niệm về một lớp mạng trải dài từ lớp biên, nơi dữ liệu được tạo, đến nơi cuối cùng nó sẽ được lưu trữ, cho dù đó là trong đám mây hoặc trong trung tâm dữ liệu của khách hàng. IOT tạo ra dữ liệu từ các nút biên của mạng (Edge Network) và đích đến cuối cùng có thể là các trung tâm xử lý dữ liệu. Nó cung cấp liên kết còn thiếu cho dữ liệu cần được đẩy lên đám mây và những gì có thể được phân tích cục bộ tại các IOT, tính toán biên

Điện toán sương mù hoạt động như thế nào?

Một cấu trúc điện toán sương mù có thể có nhiều thành phần và chức năng khác nhau. Nó có thể bao gồm các cổng điện toán sương mù chấp nhận dữ liệu từ các thiết bị IoT đã thu thập được. Nó có thể bao gồm một loạt các điểm cuối thu thập dữ liệu chi tiết có dây và không dây, bao gồm cả các bộ định tuyến và thiết bị chuyển mạch. Các khía cạnh khác có thể bao gồm như thiết bị tiền đề của khách hàng (CPE) và các cổng để truy cập các nút giới hạn. Các cấu ​​trúc điện toán sương mù với ngăn xếp cao hơn cũng sẽ chạm tới các mạng và bộ định tuyến trung tâm và cuối cùng là các máy chủ và dịch vụ đám mây toàn cầu.

Hiệp hội OpenFog Consortium, nhóm phát triển kiến ​​trúc tham chiếu, đã vạch ra ba mục tiêu để phát triển một khung điện toán sương mù. Các môi trường sương mù nên có khả năng mở rộng theo chiều ngang, nghĩa là nó sẽ hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng dọc theo ngành; có thể làm việc trên đám mây với mọi thứ liên tục; và là một công nghệ cấp hệ thống, mở rộng từ mọi thứ, qua các giới hạn mạng, thông qua đám mây và qua các giao thức mạng khác nhau.

Ứng dụng của điện toán sương mù

Điện toán sương mù mới được triển khai chính thức, nhưng có nhiều trường hợp sử dụng khác nhau đã được xác định là các kịch bản lý tưởng và tiềm năng cho điện toán sương mù.

Điện toán sương mù được ứng dụng để xây dụng những chiếc xe bán tự trị và tự lái, ứng dụng vào xây dựng thành phố thông minh và lưới điện thông minh, áp dụng để phân tích thời gian thực…

3 bí mật ít được biết đến về bảo mật đám mây

Bình luận