1.2 (24.21%) 19 votes

Đều cùng trong một hệ thống blockchain nhưng Private blockchain và Public blockchain lại có những điểm khác nhau riêng biệt.

I.Sự tương đồng giữa pulic và private blockchain:

 • Đều là mạng ngang hàng P2P (peer-to-peer), trong đó mỗi người tham gia có một bản sao của sổ ghi chép chi tiết gắn liền với các giao dịch số đã được ký số.
 • Cả hai đều duy trì các bản sao đồng bộ thông qua giao thức đồng thuận – consensus.
 • Public và private blockchain đều đảm bảo không thể thay đổi sổ cái, ngay cả khi một số người tham gia bị lỗi.

II.Sự khác nhau giữa Pulic và Private blockchain

Private-and-Public-Blockchain

1.Public Blockchain

Public Blockchains như Ethereum và Bitcoin, đặc tính của các blockchain này như sau:

 • Blockchains riêng tư có tổ chức điều hành và quản lý.
 • Chỉ những cá nhân được phân quyền mới có thể truy cập và sử dụng blockchain.
 • Người tham gia sử dụng private sẽ tự chọn cơ chế bảo mật riêng cho mình dựa trên nguyên tắc Pre-approved participants.
 • Tốc độ giao dịch trong private blockchain nhanh hơn hơn và dễ dàng hơn.
 • Chi phí giao dịch rẻ hơn so với public blockchain.
 • Mất private key tài khoản sẽ thất lạc vĩnh viễn.
 • Hyperledger Fabric là một về nền tảng phân quyền cho private blockchain.

2.Private Blockchain

 • Blockchains riêng tư có tổ chức điều hành và quản lý.
 • Chỉ có cá nhân sử dụng blockchain đó mới có thể truy cập và sửa đổi.
 • Người tham gia sử dụng private sẽ tự chọn cơ chế bảo mật riêng cho mình dựa trên nguyên tắc Pre-approved participants.
 • Tốc độ giao dịch trong private blockchain nhanh hơn hơn và dễ dàng hơn.
 • Chi phí giao dịch rẻ hơn so với pulic blockchain.
 • Mất private key tài khoản sẽ thất lạc vĩnh viễn.

Hyperledger Fabric là một về nền tảng phân quyền cho private blockchain.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa private và publick blockchain là:

Nếu private phải mất chi phí đầu tư để thiết kế, khởi tạo và quản lý thì public blockchain bạn sẽ không phải chi thêm khoản phí khởi tạo và thiết kế. Chỉ cần tham gia vào hệ thống pulic, mọi dữ liệu về blockchain của bạn sẽ được công khai với cộng đồng.

Bảng tóm tắt sự khác nhau giữa Private Blockchain và Public Blockchain

private-blockchain-so-voi-public-blockchain

Bình luận