Thứ Sáu, Tháng Mười Một 15, 2019
su-gioi-han-cua-blockchain

Những vấn đề và sự giới hạn trong BlockChain

Blockchain được cho là công nghệ sẽ đem lại nhiều sự thay đổi tích cực cho thực tiễn đời sống. Tuy nhiên, sự giới...
cong-nghe-blockchain

Công nghệ Blockchain – Điểm Nổi Bật và những Hạn Chế

Bên cạnh tính minh bạch và sự không thể phá vỡ, công nghệ Blockchain vẫn còn một số hạn chế như tốc độ chậm,...
Private-and-Public-Blockchain

Sự khác nhau giữa Private và Public Blockchain

Đều cùng trong một hệ thống blockchain nhưng Private blockchain và Public blockchain lại có những điểm khác nhau riêng biệt. I.Sự tương đồng giữa...
ung-dung-cn-blockchain-trong-doi-song-dn

Ứng dụng Blockchain vào thực tiễn đời sống

Với các đặc thù của Blockchain và Smart Contract, việc ứng dụng Blockchain vào thực tiễn đời sống sẽ trở nên dễ dàng hơn,...

Blockchain hoạt động như thế nào???

Để có thể bảo mật cho Blockchain tốt hơn, trước hết chúng ta cần tìm hiểu các loại và cách thức hoạt động của...
blockchain

Blockchain là gì? Tổng quan về Blockchain

Thời đại 4.0, Blockchain sẽ thay đổi những suy nghĩ và hành động của con người, trong đó bao gồm những ứng dụng trong...