1.2 (23.75%) 16 votes

Để có thể bảo mật cho Blockchain tốt hơn, trước hết chúng ta cần tìm hiểu các loại và cách thức hoạt động của công nghệ Blockchain. Infographic dưới đây sẽ mang đến một cái nhìn tổng quan nhất về cách Blockchain hoạt động.

Blockchain giống như một file google sheet/ file Docs, nó được chia sẻ tới mọi người. Bất kỳ ai cũng có thể xem được nội dung bên trong file là gì và họ có thể cập nhật thông tin của cá nhân vào. Tuy nhiên, việc sửa, xóa, điều chỉnh nội dung của file là không thể. Vậy,

Blockchain hoạt động như thế nào?

cach-thuc-hoat-dong-cua-blockchain
Cách Blockchain hoạt động – Infographic

Có thể nói, Blockchain đã tạo ra một cuộc cách mạng mới, với các hoạt động giao dịch và chi phí thấp. Nhờ có blockchain mà những hành vi, cách giao tiếp giữa con người với con người trở thay đổi theo hướng tích cực.

Bình luận